There are no translations available.

Izo i Danielu, chcielibymy Wam bardzo podzikowa za utrwalenie na zdjciach jednego z najwaniejszych dni w naszym yciu. Za kadym razem gdy je ogldamy, utwierdzamy si w przekonaniu, e wybralimy najlepszych fotografw na rynku. W sposb wyjtkowy udao si Wam uchwyci na tych fotografiach magi i urok tego dnia, nasz mio i szczcie, rado rodziny i przyjaci. Jest w nich wszystko; klimat, dusza, pikno. Zaskakuj oryginalnoci spojrzenia i trafnoci w oddaniu tego, co ulotne. Co tu wicej pisa, wystarczy obejrze? tutaj